René Kwant stopt bij Honswijk

René Kwant stopt bij Honswijk

René Kwant is als directeur bij Stichting Fort Honswijk in goed onderling overleg gestopt. De externe gewijzigde omstandigheden en de zwakke financiële positie van de stichting lagen hieraan ter grondslag.