Procedure bestemmingsplan

Procedure bestemmingspan en concept Ruimtelijke Onderbouwing

De stichting Fort Honswijk is op zoek naar een ondernemer. Deze ondernemer zal, afhankelijk van zijn/haar activiteiten op het Fort een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan moeten maken. Het huidige bestemmingsplan voor het Fort laat namelijk weinig tot geen activiteiten toe.

Voorbereiden op de toekomst
Voor het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan is in detail duidelijkheid nodig over de toekomstige activiteiten. De nieuwe ondernemer heeft echter tijd nodig om een goed en passend programma te maken. Daarom is er in deze tussentijd ‘ontwikkelruimte’ nodig in het bestemmingsplan. Zodat de ondernemer alvast wat activiteiten kan ontplooien en kan ervaren wat het Fort en de omgeving nodig hebben. Hiervoor wil de stichting een tijdelijke afwijkvergunning van het huidige bestemmingsplan vragen. Deze tijdelijke afwijkvergunning maakt gedurende 5 jaar lichte horeca mogelijk, een aantal evenementen per jaar (met een beperking van het aantal verkeersbewegingen), overnachtingsmogelijkheden en ruimte voor natuurkamperen.

Aanvullende onderzoeken
Om de tijdelijke vergunning aan te vragen zijn extra onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunt u lezen in het hieronder te downloaden concept Ruimtelijke Onderbouwing en de bijlage. Dit is de onderbouwing van de vergunning. Na de zomer wordt de tijdelijke vergunning besproken met de Fortwerkers, omwonenden en huurders en vervolgens aangevraagd bij de gemeente.

Vragen?
Eventuele vragen en/of opmerkingen over het concept Ruimtelijke Onderbouwing kunt u sturen aan: info@forthonswijk.nl