Kansen voor ondernemers

Wilt u onderdeel zijn van het succes?

Achtergrond

Kansen voor ondernemers

De stichting Fort Honswijk wil een gastvrije en ondernemende community op het fort vestigen. Een plek waar historie, locatie en eigentijdse bedrijvigheid elkaar vinden en versterken. Zo biedt zij ondernemers die hart voor deze prachtige plek hebben inspiratie voor nieuwe business en partnerschappen. Co-branding met de unieke geschiedenis en locatie van het fort staat garant voor belangstelling van pers en publiek. We willen sowieso horeca en kleinschalig verblijf mogelijk maken. Daarnaast onderzoeken we welke extensieve en hoogwaardige invulling er nog meer mogelijk is. Direct na de zomer start een aanbestedingsprocedure. Een uitgelezen kans voor ondernemers en non profit organisaties. Wij realiseren de herontwikkeling van het fort in nauwe samenspraak met de omgeving.

Overtuig ons

Wij respecteren commitment

Onze overtuiging

Creativiteit en kruisbestuving

Wat hebben wij te bieden?

UNESCO Werelderfgoed

De Uitzonderlijke Universele Waarden van de Hollandse Waterlinies zijn:

  • Een buitengewoon voorbeeld van een Europees verdedigingssysteem van de moderne tijd dat intact is gebleven;
  • Een ingenieus systeem van militaire verdediging door inundatie dat gebruik maakt van eigenschappen en elementen van het aanwezige landschap;
  • Uniek in de Europese architectuurgeschiedenis;
  • Een illustratie van Nederlandse inventiviteit in land- en waterbeheersing.

11 monumentale gebouwen

Elf gerestaureerde Rijksmonumenten met allemaal specifieke kenmerken en eigenschappen.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Fort Honswijk is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Natuurlijke omgeving

Prachtige landelijke omgeving met de Lek nabij en weids rivieren landschap.

Verschillende oppervlakten

Van groot tot klein. Al dan niet gecombineerd met elkaar. Variërend van 30 m2 tot 750 m2. Invulling in overleg.

Flexibiliteit

Volledige flexibiliteit qua inrichting en mogelijkheden. Afwerking naar keuze.

Centraal in Nederland

Qua ligging en locatie volstrekt uniek. De bereikbaarheid is uitstekend en de snelweg is nabij.