De restauratie

De aanpak

Vakmanschap met passie uit het hart

De rijksmonumentale gebouwen op het terrein van Fort Honswijk zijn ongeveer 150 jaar oud. De bomvrije geschuttoren is zelfs al ongeveer 175 jaar oud. Deze gebouwen moeten dringend worden opgeknapt. In maart 2020 is een rijkssubsidie van € 2,35 miljoen ontvangen om de gebouwen te restaureren. Deze restauratie vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 oktober 2021. Aan de buitenzijde van de toren zal ook in 2022 nog worden gewerkt. Tijdens de restauratie worden kapotte stenen en slechte voegen vervangen, worden ramen, deuren en luiken hersteld en vinden nog meer werkzaamheden plaats, allemaal bedoeld om de gebouwen weer een duurzame toekomst te geven. 

De restauratie wordt uitgevoerd door bouwbedrijf G. van der Ven uit Brakel. 
Architectenbureau Marco Bruijnes uit Nieuwkoop heeft de restauratie voorbereid en begeleid ook de uitvoering.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Meer weten?
De restauratie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van Fort Honswijk: de gemeente Houten. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Houten, de heer Gerco Wicherson. Hij is te telefonisch te bereiken op +31 6 48 27 60 47 of per mail: Gerco.Wicherson@houten.nl

Sponsoring
B. van Hees en Zonen (www.waterbouw.com)