Muurschilderingen Fort Honswijk

Muurschilderingen Fort Honswijk in kaart gebracht

De vrijwilligers van Stichting Honswijk Everdingen brachten de muurschilderingen op Fort Honswijk in kaart. Meer dan 300 afbeeldingen werden gevonden en gerubriceerd. Tijdens de onlangs uitgevoerde restauratie zijn de schilderingen daar waar mogelijk geconserveerd. De RCE maakte een verslag. Bekijk de video: https://youtu.be/bdflUDbqy24

Geef een reactie