samen op weg naar de toekomst

Aanbesteding

De tenderprocedure en de stand van zaken

Hier leest u meer over de werkwijze van de aanbesteding om Fort Honswijk binnen het aangegeven ontwikkelkader te exploiteren.

Aansluiting van activiteiten, versterking en mogelijke kruisbestuiving zijn belangrijke elementen in de te maken keuzes. Natuurbehoud, sfeer, de historische achtergrond en authenticiteit van de gebouwen en de omgeving zijn in de ontwikkeling van het terrein van wezenlijk belang.

Op dit moment is de inschrijving gesloten en is er in principe gekozen voor een partij aan wie de stichting voornemens is definitief te gunnen.

Wilt u meer weten?
Wij houden u hier op de hoogte van de voortgang.

Artist impressions
Artist impressions
Artist impressions