samen op weg naar de toekomst

Aanbesteding

De tenderprocedure en de stand van zaken

Hier leest u meer over de werkwijze van de aanbesteding om Fort Honswijk binnen het aangegeven ontwikkelkader te exploiteren.

Aansluiting van activiteiten, versterking en mogelijke kruisbestuiving zijn belangrijke elementen in de te maken keuzes. Natuurbehoud, sfeer, de historische achtergrond en authenticiteit van de gebouwen en de omgeving zijn in de ontwikkeling van het terrein van wezenlijk belang.

De Stichting zoekt zowel primaire- als secundaire partijen. Primaire partijen worden geacht verantwoordelijk voor het gehele concept te willen zijn op basis van onder erfpacht met een looptijd van 30 jaar. Secundaire partijen zijn kleinere partijen die een activiteit willen ontplooien, al dan niet in een (vaste) ruimte op het fort. Ze doen dat in principe onder de vlag van een primaire partij. 

Op dit moment is de inschrijving gesloten en wordt met de partijen die zich hebben gemeld de afgesproken procedure gevoerd om te beoordelen welke partijen mogelijk in aanmerking komen om een definitief voorstel uit te brengen. Wij houden u hier op de hoogte van de voortgang.

Wilt u meer weten?
U kunt hiervoor contact opnemen met Tilly Macleane via tilly@coup-group.com. De COUP Groep ondersteunt de Stichting Honswijk in dit selectieproces.

Procedure bestemmingsplan en concept Ruimtelijke Onderbouwing
Lees hierover meer in onze rubriek “Nieuws”

Artist impressions

Stichting Fort Honswijk nodigt ondernemers met creativiteit, lef en visie uit om gezamenlijk Fort Honswijk aan de Lekdijk te Schalkwijk (gemeente Houten) nieuw leven in te blazen.

Tjerk Bruinsma, voorzitter Raad van Toezicht

Informatie en documenten downloaden

Informatie over het ontwikkelkader

Selectieleidraad 

Inspiratie nota

Missie en visie 

Landschapsplan

Cultuur historische rapportage

Tekeningen monumentale gebouwen

Plattegrond

Formaat referentieprojecten

Aanmeldformulier en verklaring

Inschrijfformulier secundaire partijen

Beoordeling selectiefase

Bouwhistorische rapportage (nieuw)

Flora en Fauna Fort Honswijk (nieuw)

Artist impressions
Artist impressions