samen op weg naar de toekomst

Aanbesteding

De tenderprocedure is gestart

Hier leest u meer over de werkwijze van de aanbesteding om Fort Honswijk binnen het aangegeven ontwikkelkader te exploiteren.

Aansluiting van activiteiten, versterking en mogelijke kruisbestuiving zijn belangrijke elementen in de te maken keuzes. Natuurbehoud, sfeer, de historische achtergrond en authenticiteit van de gebouwen en de omgeving zijn in de ontwikkeling van het terrein van wezenlijk belang.

De Stichting zoekt zowel primaire als secundaire partijen. Primaire partijen worden geacht verantwoordelijk voor het gehele concept te willen zijn op basis van ondererfpacht met een looptijd van 30 jaar. Secundaire partijen zijn kleinere partijen die een activiteit willen ontplooien, al dan niet in een (vaste) ruimte op het fort. Ze doen dat onder de vlag van een primaire partij. Voor hen is een apart aanmeldformulier beschikbaar: Aanmeldformulier secundaire partijen.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd zich te melden.

In de selectieleidraad vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw onderneming (of consortium) aan te melden als primaire partij voor Fort Honswijk.

De overige documenten geven u meer achtergrondinformatie. Voor meer context en gevoel bij de plek kunt u gebruik maken van een locatiebezoek op 26 oktober 2021 of 3 november 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met Tilly Macleane via tilly@coup-group.com.

LET OP, extra data beschikbaar, wegens grote belangstelling, voor een locatiebezoek op 10 en 22 november 2021.

Gezien de extra bezoekdagen voor de locatie is de indieningstermijn voor de vragen aangepast. Vragen kunt u nu tot en met 15 november 2021, 17.00 uur  indienen, waarop op 18 november 2021 de schriftelijke beantwoording op deze website (dus alleen online) gepubliceerd zal worden.

De uiterste datum voor het ontvangst van het verzoek tot deelneming en de indiening van uw planvisie met bijlagen staat op 1 december 2021.

Artist impressions

Stichting Fort Honswijk nodigt ondernemers met creativiteit, lef en visie uit om gezamenlijk Fort Honswijk aan de Lekdijk te Schalkwijk (gemeente Houten) nieuw leven in te blazen.

Tjerk Bruinsma, voorzitter Raad van Toezicht

Informatie en documenten downloaden

Informatie over het ontwikkelkader

Selectieleidraad 

Inspiratie nota

Missie en visie 

Landschapsplan

Cultuur historische rapportage

Tekeningen monumentale gebouwen

Plattegrond

Formaat referentieprojecten

Aanmeldformulier en verklaring

Inschrijfformulier secundaire partijen

Beoordeling selectiefase

Bouwhistorische rapportage (nieuw)

Flora en Fauna Fort Honswijk (nieuw)

Artist impressions
Artist impressions